“Beztransporta dienas” rezultāti

Paldies visiem, kuri atbalstīja šo dienu, un īpašs paldies tiem, kuri aizpildīja reģistrācijas tabulas skolā. Datu salīdzināšanas nolūkos, skolēni divas dienas pēc kārtas reģistrējās tabulās, beztransporta dienā(22.05) un dienu pirms tam (21.05.).

Tabulā vajadzēja atzīmēt, kā ieraddušies skolā – ar kājām, velosipēdu, sabiedrisko transportu vai automašīnu. Svarīgi bija zināt arī cilvēku skaitu automašīnā. Lai abu dienu rezultātus varētu salīdzināt, rezultāti tika pārvērsti procentuālā daudzumā. Tātad, “Beztransporta dienas” rezultāti:

Skolā ieradās ar 21.05 22.05 Izmaiņas
Velosipēdu 32,9% 35,7% +2,8%
Kājām 14,2% 23,6% +9,4%
Autobusu 28,8% 19,6% -9,2%
Mašīnu 24,1% 21,1% -3%

 

Pēc tabulas var secināt, ka daudzi automašīnas un sabiedriskā transporta, t.i., autobusa lietotāji izvēlējās vai nu iet ar kājām, vai pārvietoties ar velosipēdu.   Šādā veidā tika saražotas mazāks izplūdes gāzu daudzums un nedaudz uzlabota cilvēka fiziskā veselība. Domājot videi draudzīgāk katru dienu, drīz vien varēs tikt pie ķermeņa, kuru nebūs kauns  rādīt pludmalē, un noteikti uzlabosim savu veselību.

Vēlējāmies uzzināt vai mūsu ieteikums izmantot mašīnu lietderīgāk tika ņemts vērā, tāpēc apkopojām arī šos datus.

Cilvēku skaits mašīnā 21.05 22.05
1 3,9% 4%
2 7,3% 5,3%
3 9,3% 6,3%
4 1,4% 4,5%
5 un vairāk 2,2% 1%

 

Var secināt, ka transports tika izmantots lietderīgāk un pieauga to cilvēku skaits, kuri mašīna sēdēja pa četri. Prieks redzēt, ka skolas Ekopadomes rīkotie pasākumi tiek atbalstīti, tāpēc paturēsim acis vaļā arī nākošajā mācību gadā, jo arī turpmāk tiks rīkoti dažādi pasākumi.

 

Ekopadomes pārstāve

Marta Antonova

Atbildēt