Attālināti, bet radoši

Mājturības, dizaina un tehnoloģiju stundās attālinātajā mācību procesā tapuši daudzveidīgi darbi.

Skolēni apgūst plašu materiālu apstrādes tehnoloģiju loku, gūst plašākas zināšanas un prasmes
darbā ar dažādiem materiāliem.

Vingrinoties izmantot caurviju prasmes mācību priekšmetam specifiskos veidos un situācijās, skolēns vienlaikus ir ieguvis vispārīgas prasmes, kuras varēs izmantot visu dzīvi.

Dizains un tehnoloģijas sniedz iespēju apgūt visas caurviju prasmes, bet pastiprināti tiek akcentēta problēmrisināšana, ko attīsta dizaina procesā, izmantojot dažādus risinājumus produktu izstrādē, un jaunrade un uzņēmējspēja, ko apgūst, radot un īstenojot idejas.

Paldies par daudzveidīgo darbu izstrādi.

Atbildēt