Aktualizē drošības pasākumus izglītībā līdz 25. janvārim

Informē IZM:

6.janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā notika preses konference, kurā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska informēja par mācību norisi janvārī, valsts pārbaudes darbiem, skolu aptaujām Covid-19 situācijā, atbalsta pasākumiem, pedagogu atalgojumu un citām aktualitātēm. Preses konferencē piedalījās arī Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Preses konferences ieraksts pieejams IZM Facebook vietnē.

Plānotās izmaiņas izglītībā

 • 1.-4. klasēm brīvlaiks tiek pagarināts līdz 25. janvārim, tiks lemts arī par mācību gada pagarināšanu;
 • 5.-6.klases no 11. janvāra sāk mācības attālināti.

7.-12. klases, profesionālās izglītības iestādes un augstskolas attālināti mācās jau šobrīd, no 4. janvāra.

Plānots, ka pēc 25.janvāra skolās klātienē atgriežas 1.-4.klašu bērni, kā arī  9. un 12.klašu skolēni, kuriem šogad jākārto noslēguma eksāmeni.

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā

Organizējot pārbaudes darbus, akcents jāliek uz objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu, iespējām sekmīgi turpināt tālāko izglītību, kā arī ievērot vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Eksāmeni tiks organizēti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, izstrādājot detalizētākas pārbaudes darbu programmas. Plānots, ka 12.klasēm tiek saglabāta pagājušā gada eksāmenu norises kārtība. Ja eksāmenu sesijas laikā tiek noteikta ārkārtējā situācija vai nav iespēju eksāmenus kārtot klātienē, eksāmeni vēlākais var notikt jūnijā, ar papildtermiņu jūlijā. Epidemioloģiskās situācijas dēļ tiek arī pieļauta iespēja vidusskolā eksāmenus atcelt, mācības beidzot ar gada vērtējumu. Tādā gadījumā augstskolas veido savus iestājpārbaudījumus un koriģē uzņemšanas noteikumus.

Mācību satura apjoma samazināšana

COVID-19 izplatības laikā pedagogiem ieteikts veikt izmaiņas mācību satura plānošanā un īstenošanā:

 • Samazināt kopējo apgūstamo sasniedzamo rezultātu apjomu par 10-30%;
 • Plānot sasniedzamo rezultātu apguvi trīs gadu izglītības posmam;
 • Nostiprināt pašvadītas mācīšanās, digitālās prasmes un informācijpratību;
 • Ņemt vērā klātienes un attālināto mācību priekšrocības un ierobežojumus.

Šo piektdien, 8. janvārī, plkst. 14.00 Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar  Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu rīko informatīvu tiešsaistes semināru par aktualitātēm 2020./2021. mācību gada 2.semestrī – atbalsta pasākumiem, noslēguma pārbaudījumiem un mācību satura apjoma samazināšanu.

Skolas drošības komplekts mācībām klātienē

 • Ne pedagogi, ne skolēni neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta elpceļu saslimšana vai ir citas saslimšanas pazīmes
 • Maksimāli mazs skolēnu skaits vienā telpā
 • Distance starp skolotājiem un bērniem un starp bērniem savā starpā
 • Kvalitatīvas maskas un pareiza to lietošana
 • Telpu pareiza vēdināšana
 • Roku mazgāšana vai dezinfekcija

vairāk lasiet: www.izm.gov.lv

Atbildēt