Aktualitātes izglītībā no 8.februāra

2021. gada 5. februārī, apstiprinot grozījumus Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība nolemj:

  • 1. – 12. klašu skolēni mācības turpina attālināti;
  • visu klašu skolēniem un jauniešiem visās izglītības pakāpēs – būs pieejamas individuālās konsultācijas klātienē, īpaši domājot par tiem jauniešiem:
  • kuriem šajā pavasarī jākārto 12. klašu eksāmeni,
  • kuriem attālināto mācību laiks pastiprina mācību pārtraukšanas riskus,
  • kuriem ir ierobežota pieeja mācību rīkiem un viedierīcēm,
  • kuriem ir nopietnas mācību grūtības un nepieciešams psiholoģiskais atbalsts;
  • sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves);
  • bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām;
  • interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkstēs notikt tikai attālināti.

Konsultācija klātienē varēs notikt tikai pēc pedagoga aicinājuma, atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai un nodrošinot, ka skolēni savā starpā nesatiekas.

Konsultācijas laikā gan pedagogam, gan skolēnam jālieto mutes un deguna aizsegs, un jāievēro divu metru distance.

Vienas konsultācijas laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes.

Savukārt, lai pedagogiem un atbalsta personālam nodrošinātu samaksu par papildus sniegtajām konsultācijām (līdz 10 konsultācijām nedēļā), Izglītības un zinātnes ministrija nākamajā nedēļā vērsīsies valdībā ar papildu finanšu pieprasījumu.

Vairāk informācijas: https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/pagarina-drosibas-pasakumus-covid-19-ierobezosanai

Atbildēt