4.-12.klašu skolēnu un viņu vecāku aptauja par vērtēšanas sistēmas izmaiņām no 01.09.2023.

Ar 01.09.2023. Latvijas izglītības iestādēs bija paredzēts ieviest jaunu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību bez atzīmju labošanas. 22.08.2023. valdība pieņēma lēmumu vienu gadu atlikt šīs jaunās mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības ieviešanu, ar 01.09.2024. paredzot to, ka pārbaudes darbu vērtējumus vairs nevar labot (vērtējumu mācību priekšmetā varēs apstrīdēt mācību gada beigās un rakstīt kompleksu pārbaudes darbu par mācību gadā apgūto saturu).

Lai pāreja uz jauno vērtēšanas sistēmu notiktu veiksmīgāk, Salacgrīvas vidusskolas 25.08.2023. pedagoģiskās padomes sēdē tika izstrādāti 3 jaunās vērtēšanas sistēmas varianti un pieņemts lēmums uzklausīt izglītojamo un viņu vecāku viedokli par tiem.

Cienījamie 4.-12.klašu skolēni un vecāki, lūdzu Jūs Edurio platformā paust savu viedokli par vēlamāko vērtēšanas pieeju šajā mācību gadā no 01.09.2023. Aptaujas piekļuves saite ir pieejama Jūsu E-klases pastā. Aptauja ir aktīva līdz 30.08.2023.

Paldies.

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs. 

Sanita Strauberga

Atbildēt