Mācību gada 1.semestri noslēdzām ar dažādām domām, dažādiem darbiem, dažiem izaicinājumiem un jauninājumiem!

Digitālā pratība – spēja atrast, novērtēt, izmantot informāciju, radīt jaunu saturu, kompetence formulēt problēmu, izskatīt un izvērtēt iespējamos risinājumus un izvēlēties atbilstošāko.

Lai izdodas skolēniem šo pratību apgūt un likt lietā jēgpilni!

Paldies Salacgrīvas novada domei (bijušajai) par piešķirto finansējumu. Paldies skolas grāmatvedei par cītīgo rēķinu apkopošanu un ietaupījuma aprēķināšanu, tā mēs varējām nodrošināt dabaszinātņu, fizikas un angļu valodas kabinetus ar jaunām ierīcēm.

Paldies Limbažu novada pašvaldības deputātiem par iedziļināšanos, izpratni un atbalstu izglītības iestādēm.

Atbildēt