17. aprīlī – tikšanās ar topošo pirmklasnieku vecākiem PII “Vilnītis”

Tikšanās ar jauno pirmklasnieku vecākiem mums vienmēr ir īpaša.
Gaidīsim Jūs uz pavasarīgu sarunu!

Atbildēt