12. klasi pabeidzot …

Pirmdiena, 27.jūlijs, diena, kad nedēļa tikai sākas, taču Salacgrīvā šoreiz tā iesākās pavisam netradicionāli. Salacgrīvas vidusskolas 12. klases skolēni saņēma atestātu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. Šī gada izlaidums jeb svinīgais brīdis notika neierastā formātā, kā jau viss šis pusgads – neparasti, neierasti, citādāk. Bijām kopā mazā pulciņā tikai ar 12. klases skolēniem, klases audzinātāju Ritu Kariņu, izglītības iestādes administrāciju un vecāku pārstāvjiem. Izglītojamos sveikt bija ieradies arī Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs.

            Svinīgo brīdi atklāja izglītības iestādes direktore Sanita Šlekone, tas nav nekas neparasts, taču veids kā viņa to izdarīja būs atmiņā paliekošs – direktore uzrunājot absolventus, nosauca katru vārdā, tā veltot īpašu mirkli, īpašu acu skatienu un īpašu smaidu katram jaunietim.

            Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs uzrunājot jauniešus vēlēja, lai katrs no viņiem izvēlas sev piemērotāko, patīkamāko nodarbi dzīvei, būt gudriem, būt dzīves gudriem, bet pats galvenais – būt laimīgiem!

Pirms apliecību izsniegšanas 12. klases skolēni tika apbalvoti dažādās nominācijās. Salacgrīvas novada domes konkursa “Labākais absolvents” naudas balvu saņēma Marta Antonova.

Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās un zelta apliecinājumu, kurš tiek piešķirts, ja skolēns mācās uz 9 un 10 ballēm saņēma Marta Antonova.

Pateicības rakstu par teicamiem un izciliem panākumiem sportā saņēma Elīna Gertnere. Elīnai arī pateicība no direktores vietnieces audzināšanas jomā Intas Ciršas par neatlaidīgu darbu dažādu pasākumu rīkošanā skolā.

Basketbola sporta cienītāji Raivo Ramba un Mārcis Mārtiņš Ilvess vienmēr ir piedalījušies skolas pasākumā “Absolventu mači” un starpnovadu sporta sacensībās, pārstāvot vidusskolas komandu, paldies zēniem!

Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS Latvijas Loto kopā īsteno unikālu projektu – stipendiju atbalsta programmu ikvienas Latvijas vidējās izglītības iestādes izvēlētam vienam absolventam. 500 eiro atbalsts izcilniekiem iespējams, pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, kuri piedalījušies VAS Latvijas Loto rīkotajā Simtgades loterijā. Šajā gadā no mūsu skolas šo stipendiju ieguva Marta Antonova.

Ja skolēns ir bijis centīgs un mērķtiecīgs, guvis labus vērtējumus mācību darbā, iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, tad var kļūt par Vītolu fonda administrēto stipendiju saņēmēju, šo stipendiju ir ieguvušas Elīna Gertnere un Marta Antonova.

Ekoskolas vadītāja Līga Tauriņa sūtīja sveicienus, bet klātienē visus jauniešus sveica viņas vietniece skolotāja Laimdota Pelše un īpašu pateicību izteica Martai Antonovai, kas ir popularizējusi eko darbību un vadījusi ekopadomes darbu izglītības iestādē.

Ar mīļiem vārdiem skolēni sveica savu klases audzinātāju Ritu Kariņu, atceroties jautrākos brīžus no skolā pavadītajiem gadiem, ekskursijās, pārgājienos un klases vakaros. Tikpat jautrus atmiņu stāstus skolotāja Rita Kariņa veltīja saviem audzēkņiem.

Apliecības un balta roze (kura jānogādā vecākiem, jo tā simbolizē izglītības iestādes pateicību par uzticību savai skolai) rokās, Žetona gredzeni pirkstā, kopīgi nodziedāta Imanta Kalniņa “Musketieru dziesma”, kurā ir zīmīgi vārdi “Kā to dzīvi vajag dzīvot? Vai to nemīlot vai mīlot, vai kā vējam pāri plīvot…?, jaunieši devās sev izvēlētajā virzienā. No katra paša viss atkarīgs!

 Mēs, pedagogi, vērosim, atbalstīsim, ja vajadzēs un priecāsimies par katru Jūsu sasniegumu! Lai piepildās viss iecerētais!

12. klases vecāku vārdā laba vēlējumus pedagogiem vēlēja Ilona Antonova un Iveta Ivanova. Paldies!

Salacgrīvas vidusskolas kolektīva vārdā Iveta Kupča,

direktores vietniece izglītības jomā

Atbildēt