1.septembris – Zinību diena!

“Ar abām kājām iekāpt zināšanu upē un plūst pa tās nerimstošo straumi …”

1.septembra saulainā, bet vējainā diena šogad mūs visus kopā sasauca Salacgrīvas kultūras centrā. Tik netradicionāli visi kopā uzsākām šo jauno mācību gadu. Pie ārdurvīm mūs sagaidīja varavīksnes spogulīši – burbuļu burbulīši, ieejot iekšā mūs apžilbināja PRIEKS jeb Salacgrīvas vidusskolas logo krāsās (ar maziem akcentiem) veidots gaisīgi balonīgs foto rāmītis.

Arī pati skola rotājās.

2023./2024.mācību gadu uzsāka 355 skolēni.

To skaitā ir 28 pirmklasnieki. Šajā zinību ceļojumā viņus pavadīs skolotājas Marta Stivriņa (1.a klase) un Dace Kaša (1.b klase).

Svinīgajā pasākumā dzirdējām pirmklasnieku balstiņas – tik priecīgas, tik drošas, pat nesamulstot, ja aizmirsās kāda dzejas rinda par burtiņu A.

Viņus sagaidīja un atbalstīja mūsu vislielākie – 12.klases skolēni un viņu audzinātāja Laura Ende.

Skolas direktore Sanita Strauberga sveica visus klātesošos ar uzmundrinājuma vārdiem, ar laba vēlējumiem visai skolas saimei – skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem.

Direktore kopā ar direktores vietnieci izglītības jomā Daigu Lūsi ar pateicības rakstiem apbalvoja tos skolēnus, kas vasarā cītīgi trenējas un piedalījās dambretes, basketbola, burāšanas, airēšanas un jāšanas sporta sacensībās, kas uzrādījuši labus rezultātus un ieguvuši godalgotas vietas.

Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs pasākuma laikā bija ievērojis, ka kāds pirmklasnieks jau cēlis roku… Tāds ir arī viens no viņa novēlējumiem – “celt roku, ja ir sakāms, kas ļoti svarīgs, izteikties, piedalīties, nestāvēt malā”.

Direktores vietniece audzinašanas jomā Inta Cirša raksturoja katru klases kolektīvu. Šogad citādāk – klasei bija jāatpazīst, vai raksturojums ir par viņiem? Ja klases kolektīvs atpazina sevi raksturojumā, tad piecēlās kājās. Paldies klašu audzinātājiem par sagatavotajiem raksturojumiem.

Taču kad zālē tika atskaņota dziesma “Cāļus skaita rudenī”, sākās rosība. Un atkal pārsteigums un prieks ne tikai pašiem mazākajiem, bet visiem, jo ciemos ieradās Lācis Žanis un īpaši apdāvināja pirmklasniekus.

Mūsu svētkus vienmēr paspilgtina pašu skolēni. Tie ir skolēni, kuri ārpus ikdienas mācībām mācās vēl papildus mūzikas skolā. Paldies Katrīnai Žibalai un mūzikas skolas saimei par atbalstu!

Zinību diena esot jāsvin neatkarīgi, vai skolēns ejot 1.klasē vai 12.klasē. Vieniem tas ir prieka, satraukuma, mulsuma pilns mirklis, citiem tas ir bezrūpīga laika turpinājums, vēl citiem – gada sākums, kura beigās jākārto eksāmeni, jāizdara pareizās izvēles.

Mums patiesi ir liels prieks un gandarījums, ka pedagogu kolektīvam ir pievienojušies jauni kolēģi. Divkārsš prieks, ja tie ir mūsu skolas absolventi!

Sveicam ar pievienošanos mūsu kolektīvam Martu Stivriņu, Ingu Drengeri, Ivo Kuku, Lineti Lauvu un Initu Hartmani!

Novēlam mums visiem piepildīt mazos un lielos sapņus, sasniegt noteikto mērķi!

Kāpj no plaukta grāmata,
Apstājas un domā.
Labāk abi domāsim,
Lūdzu, manā somā.
” /I.Zandere/

Lai izdodas!

Tava Salacgrīvas vidusskola

PALDIES Limbažu novada domei, Salacgrīvas kultūras centra komandai un vadītājai Pārslai Dzērvei, skaņas meistaram Agnim Anškenam, Kristīnei Atslēgai, svētku un ballīšu studijai “Mazie sapņi”, ziedu kompozīciju veidotājai un noformētājai Līgai Siliņai un Salacgrīvas vidusskolas komandai par ieguldīto darbu tik skaistu svētku tapšanā.

Foto: Marta Dance, Iveta Kupča, Līga Siliņa

Atbildēt