1. maijs — Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
Uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus –
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.

/Velta Toma/

1. maijā svinam Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkus.

Lai gaiši svētki, kas atgādina par kopīgām vērtībām!

Tava Salacgrīvas vidusskola

Atbildēt