Pasākums “Mēs lepojamies 2018”

Pasākums “Mēs lepojamies” ir svētki, kuros sakām paldies visiem Salacgrīvas vidusskolas aktīvajiem, radošajiem, talantīgajiem jauniešiem, viņu vecākiem un skolotājiem, kuri ieguldījuši savu laiku un pūles, lai sasniegtu visaugstākos rezultātus. Šajos svētkos tiek godināti jaunieši, kuri ieguvuši godalgotas vietas vai atzinības mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, dažādos konkursos un sporta sacensībās.

Šogad, pirmo reizi, pasākums “Mēs lepojamies”, norisinājās Salacgrīvas kultūras namā, pasākumu bagātinot ar interešu izglītības pulciņu atskaites koncerta priekšnesumiem. Atklājot pasākumu, direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša sacīja: “Mēs lepojamies ar tiem, kuri mācību gada laikā labu darījuši. Veidojam jaunu tradīciju – plašajā Salacgrīvas kultūras namā sakām paldies un sniedzam koncertu.

 

Paldies tika teikts 21 mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu un atzinību ieguvējam, 2 zinātniski pētnieciskā darba autorēm, 22 konkursu uzvarētājiem,  63 sportistiem un 22 skolotājiem.

Kā pirmie tika apbalvoti mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, saņemot ar rokām darināto skolas gudrības simbolu – pūcīti: Jasmīna Anna Simsone, Olafs Kalniņš, Loreta Anna Lielkalne, Anna Vinklere, Megija Dace Henkuzena, Līva Zariņa, Marta Uzkalne, Kārlis Rubenis, Diāna Zmičerevska, Ralfs Kariņš, Keita Irmeja, Ainārs Fogelis, Rinalds Miksons, Signe Zvejniece, Valters Bitmanis, Rihards Bendrāts, Marta Antonova, Kristiāns Kacars, Elīna Runce, Asnāte Kalniņa un Nadīna Ozoliņa-Mennika.

Par iegūtajiem apbalvojumiem zinātniski pētniecisko darbu lasījumos tika sveiktas: Mare Malvīne Īstenā un Elizabete Līcīte.

Apbalvojumus saņēma daudzveidīgu konkursu uzvarētāji: Laura Mediniece, Artūrs Kauliņš, Edgars Salmanis, Viestards Majors, Madars Eizenbergs, Digna Gruzdiņa, Ance Ozoliņa-Mennika, Adrians Nils Majors, Madara Metuse, Mare Malvīne Īstenā, Adrians Ginters, Liene Muciņa, Monta Runce, Liene Damsone, Līga Anna Maurīte, Ingars Ignatovs, Sintija Grīnvalde, Diāna Zmičerevska, Elizabete Bērziņa, Linda Ivanova, Monta Mieze un Krista Muciņa.

Paldies mūsu skolas sportistiem, kuri pārstāv daudzveidīgas sporta nozares – basketbolu, vieglatlētiku, volejbolu, futbolu, jāšanas sportu un burāšanu. Apsveikumus saņēma: Miks Manfreds Bušs, Henrijs Hugo Močāns, Daniels Dubrovskis, Alekss Īvāns, Edgars Salmanis, Rafaels Zviedris, Markuss Lejnieks, Tomass Tomsons, Emīlija Goba, Olafs Kalniņš, Aleksis Romanovs, Dāniels Lūsis, Martins Marians Kalviņš, Heinrihs Ende, Kristians Kovačs, Tīna Krūma, Marta Viļļa, Matilde Vilkaule, Adrians Rāps, Renārs Ģēģeris, Kristians Bērziņš, Roberts Lēpmanis, Amēlija Vilkaule, Elise Burdikova, Mārtiņš Hincenbergs, Sandris Kalniņš, Maksis Obuhovskis, Meisija Sproģe, Emīlija Maksimova, Nellija Zvejniece, Marta Kociņa, Emīlija Bergmane, Līva Zariņa, Viktorija Luize Mežgaile, Līva Tauriņa, Aleksis Goba, Alise Smilte, Līva Priekule, Niks Jakovickis, Rinalds Miksons, Rolands Zēģelis, Daniela Kalniņa, Samanta Kalniņa, Valters Bitmanis, Karīna Kārkliņa, Gvido Horens Paegle, Toms Laubmanis, Kristers Kotāns, Rihards Bendrāts, Jēkabs Tomsons, Alise Daniela Bašēna, Oļegs Gluhaņuks, Sandijs Kokorēvičs, Raivo Ramba, Mārcis Mārtiņš Ilvess, Kristers Briedis, Kristians Vutkēvičs, Karlīna Karlsone, Kate Laima Majore, Endija Eglīte, Asnāte Kalniņa, Juris Vīksna un Markuss Kalviņš.

Paldies treneriem par informācijas sniegšanu: Laurai Tomsonei, Kristapam Močānam, Aldim Riekstiņam, Kasparam Neimanim un Aigaram Ragainim.

Lai gūtu sasniegumus, vienmēr vajadzīgs kāds, kas palīdz ar padomu, kas atbalsta, kas saprot. Paldies par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā mūsu skolas skolotājiem: Lolitai Valaņinai, Ivetai Kupčai, Rasmai Turkai, Sandrai Bērziņai, Laimdotai Pelšei, Līgai Tauriņai, Ilonai Antonovai, Anitai Gīzei, Zentai Mennikai, Santai Čiževskai, Valentīnai Kalniņai, Ritai Ziemelei, Ritai Kariņai, Marijai Paeglei, Baibai Runcei, Ivetai Rozenbergai, Lailai Rozenbergai, Intai Somai, Intai Noriņai, Indārai Ceikai, Gunai Meierei un Guntaram Ūdrim.

Pasākums nebūtu iedomājams bez interešu izglītības pulciņu dalībnieku priekšnesumiem un viņu skolotājiem, tāpēc paldies: deju kolektīva “Vēverīši” mazākajiem un lielākajiem dejotājiem (skolotājas Anita Gīze un Lolita Jakabsone), vokāli instrumentālajam ansamblim (vadītājs Vitālijs Bogdanovičs), dziedātājiem no 4.klasēm, folkloras kopai “Zēģelīte” (vadītāja Zenta Mennika), pārējiem interešu izglītības pulciņu skolotājiem: Līgai Siliņai, Dacei Kašai, Jolantai Jirgensonei, Ingai Strantei, Inārai Ādmīdiņai, Sandrai Bērziņai un Guntaram Ūdrim.

Paldies par pasākuma vadīšanu Katei Laimai Majorei un Kristeram Briedim, fotogrāfei – Karlīnai Karlsonei, ziedu kompozīciju veidotājai Dacei Kašai, Salacgrīvas kultūras namam un muzikālā pavadījuma nodrošinātājam Jānim Balodim.

 

Sanita Šlekone

Atbildēt