Kontakti

 

SKOLAS ADRESE:

Pērnavas iela 31,
Salacgrīva, Limbažu novads,
LV 4033

e-pasts: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv
tālrunis: 64023061

Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāde

Salacgrīvas vidusskola

Reģistrācijas Nr.: 4413900159

TĀLRUŅI, E-PASTI:

Skolas e-pasts: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv

Direktore Sanita Strauberga: 26395930, 23278656, sanita.strauberga@limbazunovads.lv

Direktores vietniece izglītības jomā Daiga Lūse: 64023064, daiga.luse@limbazunovads.lv

Direktores vietnieks IT jomā Valdis Kupcis: valdis.kupcis@limbazunovads.lv

Direktores vietniece audzināšanas darbā Inta Cirša: 29125487, inta.cirsa@limbazunovads.lv

Lietvede Inita Hartmane: 64023061, inita.hartmane@limbazunovads.lv

Psiholoģe Diāna Aldersone: 29655523, diana.aldersone@limbazunovads.lv

Saimniecības vadītāja Tatjana Kondratjuka (atbild arī par telpu nomu): 28703487, tatjana.kondratjuka@limbazunovads.lv

Dežurants: 64023063

Medicīnas māsa Daiga Līcīte: 64041413, daiga.licite@limbazunovads.lv

Bibliotekāre Valentīna Kalniņa: 64023066

Cienot skolēnu, vecāku un sadarbības partneru laiku, kā arī, ņemot vērā, ka Salacgrīvas vidusskolas administrācijas darbinieki veic ne tikai administratīvo darbu, bet vada arī mācību stundas, piedāvājam sekojošus apmeklētāju pieņemšanas laikus:

Sanita Strauberga – individuāli vienojoties

Daiga Lūse – individuāli vienojoties

Inta Cirša – individuāli vienojoties, un no plkst. 14.00 – 17.00

Valdis Kupcis – individuāli vienojoties

Diāna Aldersone – individuāli vienojoties

Lūdzam apmeklētājus pirms tikšanās ar skolas vadību pieteikt apmeklējuma laiku pie lietvedes pa tālruni – 64023061 vai pa e-pastu: salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv

E-pasts ātrākai un ērtākai problēmsituāciju risināšanai: sudzibas@salacgrivasvsk.lv