Bibliotēkas vēsture


Bibliotēka dibināta reizē ar Salacgrīvas vidusskolu 1921. gadā. Pašreiz bibliotēka atrodas jaunās vidusskolas ēkā – Pērnavas ielā 31, kura savu darbību uzsāka 1970. gadā.

Skolas bibliotēkā strādāja Vallija Mūrniece.

No 1974. gada   skolas bibliotēkas grāmatu krājumu veidoja bibliotekāre Ina Megere. Viņai mēs varam pateikt lielu PALDIES par seno grāmatu saglabāšanu.

No 2004.-2014. gadam skolas bibliotēkā strādāja  Ināra Ādmīdiņa, pēc tam šo darbu turpina Valentīna Kalniņa.

2008. gadā Valentīna Kalniņa uzsāka grāmatu krājuma ievadīšanu Skolas Alises sistēmā.

  • Grāmatu krājums Salacgrīvas vidusskolas bibliotēkā – 26 172 grāmatas;
  • Bibliotēkā reģistrēti 534 lasītāji- skolēni, viņu vecāki un skolotāji;
  • Jau 6 gadus skolēniem un viņu vecākiem ir iespēja piedalīties LNB piedāvātajā grāmatu ekspertu pasākumā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Šogad šajā Lasīšanas veicināšanas programmā piedalās 75 skolēni un 18 vecāki;
  • 2015. gadā skolas lasītāju komanda kļuva par uzvarētājiem grāmatu apgāda ”Zvaigzne” rīkotajā Grega festivālā, kur tikās ar bērnu rakstnieku Džefu Kinniju;
  • Skolēni aktīvi piedalās Vidzemes Patriotiskās dzejas festivālos, kurus organizē Salacgrīvas pilsētas bibliotēka (šogad tas būs septītais festivāls) un Grāmatu svētkos;
  • Bieži viesi mūsu skolā ir latviešu rakstnieki un dzejnieki – jaunāko grāmatu autori.biblioteka-1