Veselības punkts

Izglītības iestādē profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību izglītojamajiem un darbiniekiem nodrošina Salacgrīvas vidusskolas veselības punkts.

Veselības punkta atrašanās vieta: Salacgrīvas vidusskola, Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033.

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu:

  1. Ja izglītības iestādes veselības punkta apmeklētājam ir nepieciešams atbalsts, lai iekļūtu veselības punktā, atbalstu ir iespējams saņemt iepriekš zvanot uz tālruņa numuru +371 20140125 vai sazinoties ar e-pasta starpniecību, rakstot uz adresi: skola@salacgrivasvsk.lv.
  2. Apmeklētāji ar funkcionāliem traucējumiem, pēc saziņas ar speciālistu pa iepriekš minēto tālruņa numuru vai e-pastu, tiek individuāli sagaidīti pie ārdurvīm un pavadīti līdz veselības punktam.
  3. Izglītības iestādes veselības punkta medicīnas māsa, sniedzot pakalpojumus apmeklētājiem – personām ar funkcionāliem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:
  • savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem;
  • saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti;
  • personām ar redzes traucējumiem ir tiesības izglītības iestādes veselības punktā uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē. Nepieciešamības gadījumā medicīnas māsa papildus nodrošina personas pavadīšanu.
  • personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta šīm personām iespējami saprotamā veidā.