Panākumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

2023.gada 1. februārī norisinājās Limbažu novada latviešu valodas un literatūras 2. posma olimpiāde 11. klases skolēniem.

Priecājamies kopā ar saviem skolēniem LĪVU ZARIŅU un MIKU RODRIGO VIĻĶINU par 3. vietas iegūšanu.

Paldies sakām skolotājai GINTAI SALENIECEI par skolēnu sagatavošanu.

Atbildēt