MŪSU PILSĒTAI – 95!

“MANA PILSĒTA, mazā un mīļā, novēlu būt Tev gudrai un stiprai!

Laimīgas ģimenes, priecīgus bērnus,

Mežos un pļavās – putnus un zvērus.

Gaisu tīru un ezeros zivis, laukos labību, dārzos puķes!

PILSĒTA MANA, mazā un mīļā, vēlos ar tevi augt gudrs un stiprs,

PILSĒTA MANA, lielā un mīļā, izaugšu liels un sargāšu tevi!

DAUDZ LAIMES, MŪSU SALACGRĪVA!

Paldies 1. a/b, 2. a/b klases un Ukrainas skolēniem par radīto prieku – secinām, ka Jūsu vērtība IR mūsu pilsēta un Latvija!

Paldies skolotājiem – Dacei Kašai, Ingunai Laksbergai, Evijai Kosītei – Viļķinai, Lailai Rozenbergai par mākslas darbu apkopojumu.

Foto: Iveta Kupča

Atbildēt