Limbažu novada “Bitīšu svētki”

Bites mēs pazīstām kā visčaklākos kukainīšus. Laikam tādēļ mūsu novadā ir šādi svētki, kas veltīti visčaklākajiem skolēniem – pirmklasniekiem.

8.septembrī Limbažu novada pirmklasnieki salidoja novada centrā – Limbažos.

Arī mūsu jautrās, bezbailīgās, kustīgās un aktīvās pirmklasnieku “bitītes” kopā ar audzinātājām Martu Stivriņu, Daci Kašu un skolas direktori Sanitu Straubergu devās iepazīties ar citu skolu “bitītēm”.

Pirmklasnieki apmeklēja un iepazina Dzīvā sudraba muzeju, veco ugunsdzēsēju depo un Limbažu muzeju, ieklausījās svētku apsveikumu runās un izkustējās Burtnieku kvartālā.

Lai vienmēr atgādinātu, ka katrs darbiņš ir jāizdara tikpat čakli un drosmīgi, kā to dara bites, pirmklasnieki dāvanā saņēma sudraba bites kuloniņu lentītē.

Lai izdodas labi un čakli paveikt darbus, mācoties skolā!

Paldies klašu audzinātājām un skolas administrācijai par atbalstu.

Paldies Limbažu novada domei un Limbažu novada Izglītības pārvaldei.

Iveta Kupča

sākumskolas MK vadītāja

Atbildēt