Zāles noslogojums

Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles noslogojuma grafiks

2017./2018.m.g.