Zāles noslogojums

Salacgrīvas vidusskolas sporta zāles noslogojuma grafiks

2017./2018.m.g.

http://www.salacgrivasvsk.lv/wp-content/uploads/2012/01/Sporta-zāles-noslogojuma-grafiks-27-02-2018.pdf