Noslēdzies “Cilvēks vidē 2018” konkurss

ZAAO vides izglītības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā. ZAAO vides projekts “Cilvēks vidē” skolām un bērnudārziem darbojās kopš 2001. gada. Vides projekta konkursos ietvertas gan radošās, gan praktiskās aktivitātes, gan zināšanu apguve par atkritumu lietderīgu apsaimniekošanu un ietekmi uz vidi. Skolas un bērnudārzi projekta ietvaros var izvēlēties sev saistošos konkursus. Darbošanās vides projektā veicina bērnu un jauniešu izglītošanu un informēšanu, kā arī mudina līdzdarboties vides kvalitātes uzlabošanā pilsētās un laukos.

Salacgrīvas vidusskola aktīvi darbojas dažādos konkursos. Šajā mācību gadā 1.-12. klases piedalījās otrreizējai pārstrādei derīgo materiālu vākšanas konkursā “Dabai labu darīt”, savācot gandrīz 6 tonnas makulatūras, tā domājot par koku saudzēšanu, kuri netiks nocirsti papīra pagatavošanai. Vairākas klases piedalījās arī konkursā “Lielie palīgi lielos darbos”. Šajā konkursā bija jāizvēlas 3 līdz 5 lietoti apģērba gabali, jāizpēta gan tā sastāvs, gan ražošanas vieta, gan cik tas dabīgs. Konkursā bija arī otrs uzdevums. No vairs neizmantojama tekstila jāpagatavo skudras statuja. 10.maijā poligonā “Daibe” notika konkursa “Cilvēks vidē 2018” noslēguma pasākums, kurā apbalvoja visas izglītības iestādes par ieguldīto darbu vides izglītībā. Uz šo pasākumu no Salacgrīvas vidusskolas devas ekoskolas koordinatore Lolita Valaņina, Kārlis Papinoks (4.a), kurš kopā ar saviem vecākiem nodeva skolai vairāk kā 1 tonnu makulatūras un Elizabete Līcīte (4.a), pārstāvot savu klasi konkursā “Lielie palīgi lielos darbos”. Visa 4.a klase aktīvi iesaistījās šajā konkursā, pagatavojot veselu skudru ģimeni ar devīzi “Mēs par demogrāfiskās situācijas uzlabošanu zaļā Latvijā, sagaidot Latvijas 100 gadi!”

Pasākums bija interesants. Vispirms notika jaunas ēkas atklāšanas ceremonija, kurā piedalījās arī IZ ministrs Kārlis Šadurskis. Blakus atkritumu apsaimniekošanas centram «Daibe» Pārgaujas novadā atklāts Latvijā pirmais vides izglītības centrs, kur ikvienam būs iespēja izzināt vides un dažādu mūsdienu tehnoloģiju sinerģiju.Jaunatklātais dabas un tehnoloģiju parks «Urda» veidots tā, lai šeit būtu iespējams uzzināt, kā rodas dažādas lietas, kāda ir to ietekme uz vidi un kas ar tām notiek, kad tās nonāk atkritumos. Šī būs vieta, kur zināšanas smelties gan bērnudārzu audzēkņiem, gan augstskolu un universitāšu pētniekiem.

Pēc tam sekoja dažādas radošās darbnīcas pēc pašu pasākuma dalībnieku izvēles. Elizabete un Kārlis izvēlējās orientēšanos, kas bija domāta 8.- 9. klasei, bet skolotāja – veselīgu našķu gatavošanas nodarbību.

Visas nodarbības bija interesantas. Pēc nodarbībām sekoja pusdienas – zupas ēšana brīvā dabā. Arī zupa bija ļoti garda. Tad sekoja pasākuma otrā daļa – dalībnieku apbalvošana.

Salacgrīvas vidusskola saņēma pateicību un dāvanu kartes par makulatūras vākšanu. Kārlis Papinoks saņēma individuālu pateicību un dāvanu par savākto makulatūras daudzumu, bet 4.a klase ieguva 2.vietu konkursā “Lielie palīgi lielos darbos”, saņemot gan pateicību, gan apliecinājumu apmaksātai  izglītojošai ekskursijai 100 eiro apmērā.

Pasākuma nobeigumā visi cienājās ar svētku kūku un morsu. Pasākumu vadīja sabiedrībā pazīstama personība – mūziķis un ielu vingrotājs  Kaspars Zlidnis.Bet nav jau svarīgi, vai esi uzvarētājs kādā no konkursiem, svarīgi, ka ikdienā gan skolā, gan savās ģimenēs tiek domāts par vides saglabāšanu, ieguldīts reāls darbs vides uzlabošanā. Lai veiksmīgs darbs arī turpmāk!

Paldies skolēniem, skolēnu vecākiem un visiem skolas darbiniekiem par atsaucību un ieguldīto darbu!

Ekoskolas koordinatore Lolita Valaņina

Atbildēt