Meža meistardiena

 

AS „Latvijas Valsts meži” piedāvā skolām iespēju izzināt mežu, piedaloties Mammadaba meistarklasē. Salacgrīvas vidusskolā 13 klašu kolektīvi rudenī pieteicās šim projektam- 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.a, 6.b, 8.b. Piedaloties Mammadaba meistarklasē, skolēni veic dažādus uzdevumus, kas palīdz iepazīt norises apkārtējā vidē, vairāk iepazīst dabu kopumā, uzzina vairāk par mežu, veic dažādus darbus vides sakopšanā, vairāk sāk domāt par likumsakarībām dabā, gatavo un izliek putnu būrīšus. Skolotāji organizē nodarbības dabā. Katru pavasari ļoti gaidīts pasākums ir Meža dienas, kad skolēni dodas uz mežu un paši savām rokām stāda kociņus. Šajā pavasarī Salacgrīvas vidusskola Meža dienās piedalās jau 10. reizi. Meža dienās ikviens tiek aicināts vairāk redzēt, dzirdēt un sajust mežu, paplašinot zināšanas par mežu, tā floru, faunu, darbiem mežā, kā arī radot cieņu pret vienu no Latvijas lielākajām vērtībām – mežu.  2.maija rītā 60 Salacgrīvas vidusskolas skolēni, skolotājas Vineta Dance un Lolita Valaņina Rietumvidzemes mežsaimniecības   mežkopības vadītāja vietnieka Viļa Pūteļa pavadībā devās uz vienu no Salacgrīvas iecirkņa meža masīviem, kur visus sagaidīja mežkopis Gundars Melderis un strādnieki.

Lielākā daļa skolēnu meža stādīšanā piedalījās jau atkārtoti, bet pirmo, otro klašu skolēni un vēl daži citu klašu skolēni šādu darbu darīja pirmo reizi. Tāpēc ļoti svarīgi visiem bija noklausīties mežkopja Gundara  instrukciju.

Liels bija visu pārsteigums, kad Vilis Pūtelis uzdeva jautājumu, vai skolēni zinot, cik lielas ir izaugušas priedītes, kuras tika stādītas pirms 10 gadiem un, pareizu atbildi nesagaidījis, atbildēja, ka neviens no klātesošajiem tik liels nav izaudzis. Pirmo priedīšu stādītāji tagad mācās jau 11.klasē. Bet šajā dienā tika stādītas priedītes, kuras ir augušas no sēkliņām tikai gadu. Skolēnu rīcībā tika nodoti 20 stādīšanas stobri, un visi tika sadalīti grupiņās pa trīs. Pie katra stobra bija viens “lielpratējs” un divi skolēni, kuri meža stādīšanā piedalās pirmo reizi.

Diena bija saulaina, darbs veicās lieliski. Mūsu paveiktais  bija pavisam neliels ieguldījums lielajā mežā veicamo darbu kopumā, taču visi bija  gandarīti, ka varēja piedalīties šādā Meža meistardienā-audzinošajā un izglītojošajā pasākumā. Skolēni redz, ka koki ne tikai tiek nozāģēti, bet meži tiek atjaunoti, un viņi tajā piedalās. Tika iestādītas apmēram 3000 priedīšu.

Pēc čakla darba sekoja pikniks. Paldies AS “Latvijas Valsts meži” par to, ka meža vidū kā pasaka bija “galdiņ, klājies” ar desām, sulu, kvasu, gurķīšiem, maizi, sieru, kečupu. Visi kopā ieturēja pusdienas.

Tā kā šis bija 10. gads Salacgrīvas vidusskolas un Rietumvidzemes mežsaimniecības Salacgrīvas iecirkņa ļoti labai sadarbībai, tad uz mežu līdzi tika vests  svētku kliņģeris

un skolēnu zīmētas pateicības medaļas, kuras saņēma gan Vilis Pūtelis, gan Gundars Melderis, gan strādnieki, gan vīri, kuri katru gadu gādā par pikniku mežā un šoferis Andris, kurš skolēnus ved uz mežu.

Paldies LVM par dāvaniņām! Ceram uz turpmāko sadarbību!

 Skolotāja Lolita Valaņina

Atbildēt