Lieliska ekskursija uz Zooloģisko dārzu un Tehnoannas pagrabiem

 

Brīnišķīgi siltā un saulainā 8.maija rītā pirmklasnieki devās ilgi gaidītajā ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu un Bērnu Zinātnes centru “Tehnoannas pagrabiem”.Ekskursija notika ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.Bērnu sejas rotāja plats smaids, bija arī neliels uztraukums, par to, kas mūs sagaidīs, kā būs, ko redzēsim. Jautājumi bija bezgala daudz, un ceļš līdz Rīgai šķita ļoti garš.

Pirmā pieturvieta bija Rīgas Zooloģiskais dārzs. Ieejot teritorijā, mūs laipni sagaidīja gide, kura bērniem uzdeva dažādus interesanus jautājumus, uz kuriem atbildes mēs meklējām kopīgi, izstaigājot Zooloģikā dārza teritoriju. Mēs devāmies uz mācību telpu, kurā katram bērnam tika iedotas mazas lapiņas, uz kurām bija uzdrukātas dažādas profesijas. Kopīgi noskaidrojām, vai minētās profesijas pārstavis strādā Zoo dārzā vai nē. Noskaidrojām, ka kopā Zooloģiskajā dārzā ir vairāk nekā 30 profesiju pārstāvji – veterinārārsts, zvērkopis, galdnieks u.c., bez kuriem Zoo dārzs nemaz nebūtu iedomājams.

Gide parādīja un pastāstīja par Tropu māju, kurā mēs redzējām, kā tiek baroti krokodili, bērni bija patiesi pārsteigti, jo neko tādu nebija redzējuši.

Kārtīgi izstaigājušies, devāmies uz Bērnu Zinātnes centru “Tehnoannas pagrabi”. Arī tur mūs mīļi sagaidīja. Sākumā gan visiem bija jābūt klusiem, lai dzirdētu iekšējās kārtības noteikumus, taču, kad tos bijām noklausījušies, tika atļauts visu izmēģināt pašiem, visur drīkstēja pieskarties, paņemt rokās, pasmaržot un pat pagaršot. Tikām ieaicināti planetārijā – kurā mūs iepazīstināja ar dažādiem zvaigznājiem un pastāstīja interesantus stāstus, kā zvaigznāji radušies.

Ekskursijas nobeigumā, bija jāiet cauri tumšam, baisam koridoram, kur nonācām izmēģinājumu pagrabā. Parādīja kā rodas zibens, viesuļvētras, vējš u.c. dabas parādības. Skolnieki uzzināja arī, kādas tehniskas profesijas jāapgūst, la varētu izveidot šādu apmeklējuma vietu, kādas prasmes nepieciešamas, kādi mācību priekšmeti jāmācās.

Skolēni bija priecīgi, jo uzzināja daudz jauna, izpētot un pašiem darbojoties.

Noguruši, taču lieliskām emocijām pārbagāti devāmies mājup, šī diena bija izdevusies!

1.a klases audzinātāja Laura Ilvesa

Atbildēt