Iespēja pieteikties profesionālās pilnveides programmām

Mūsdienīgai izglītības iestādei jāmainās līdzi sabiedrības pieprasījumam. Tā kā arvien vairāk jauniešu vēlas paralēli mācībām vidusskolā iegūt arī zināšanas kādā profesijā, tad Salacgrīvas vidusskola, sadarbībā ar mācību centru “Buts”, ir gatava nākamajā mācību gadā uzsākt profesionālās pilnveides izglītības programmu realizāciju.

Šobrīd (šī mācību gada 9. un 10. klases skolēniem) tiek piedāvāts pieteikties sekojošām programmām:

1. kokgriešanas tehnoloģijas pamati;

2. konditorejas izstrādājumu gatavošanas pamati;

3. tērpu konstruēšana un modelēšana;

4. sociālā aprūpe;

5. ēdienu gatavošanas pamati.

Lai atvērtu kādu no programmām, minimālais dalībnieku skaits ir 8 personas. Būs nepieciešams vecāku līdzfinansējums, kura apmērs tiks precizēts. Jo lielāks ir dalībnieku skaits programmā, jo finansiāli izdevīgāka dalības maksa. Lūdzu 9. un 10.klašu jauniešus, viņu vecākus apdomāt profesionālās pilnveides programmu apguvi un informēt klases audzinātāju.

Atbildēt