Iepirkumi

2017.gada 14.augustā noslēdzās atklātais konkurss ” Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g. identifikācijas numurs SVSK 2017/1. Pieteicās viens pretendents SIA ” Jaunarkādijas”.

Saite uz ziņojumu: Ziņojums

Salacgrīvas vidusskolas paziņojumi par iepirkumiem 2017.gadā

Nosaukums: Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g.,

Publicēšanas datums: 14.07.2017.

Iesniegšanas datums: 14.08.2017., plkst. 11.00.

Pievienotie dokumenti: atklāta konkursa “Salacgrīvas vidusskolas skolēnu pārvadājumi 2017./2018.m.g.” nolikums.

Saite uz nolikumu: Nolikums