Atskatoties uz otro ekoskolu programmas gadu

17.maijā Salacgrīvas vidusskolā ieradās ekoskolas pārstāvis Edmunds Cepurītis un 2 no žūrijas pārstāvjiem – SIA “ZAAO” Vides izglītības projektu vadītāja un pārstāvis no biedrības “homo ecos”. Žūrija ir tā, kura lemj par Zaļā karoga piešķiršanu vai nepiešķiršanu mācību iestādei. Svarīgākais, lai kopā ar ekopadomi un skolas pārstāvjiem analizētu paveikto un pārrunātu, kam jāpievērš uzmanība turpmāk.

Ekopadome bija sagatavojusi prezentāciju par paveikto šajā mācību gadā, kad skola bija iesaistījusies starptautiskā projektā “Ēdam atbildīgi!” un strādāja pie pārtikas atkritumu samazināšanu skolā, neatstājot bez ievērības arī citas vides problēmas. Pēc tam tika uzdoti jautājumi, uzklausīti ieteikumi.

Pirms šīs tikšanās ekopadomē tika pārrunāts, kas izdevies, kur ir problēmas. Uz ekodēļa tika izlikta apkopojoša informācija ar fotogrāfijām.

Secinājumi:

Aktīvi darbojusies skolas ekopadome. Ekopadomē tika izveidota grupa “Jaunie vides līderi”.

Skolēni izglītoti atkritumu samazināšanas jautājumos. Skolā cenšas ievērot zero waste principu.

Daļēji samazināts pārtikas atkritumu daudzums skolā, mainot ēdienkarti, izglītojot skolēnus.

Skola atbalstījusi un aktīvi iesaistījusies ekoskolu piedāvātajās aktivitātēs, ekopadomei organizējot aktivitātes mūsu skolas skolēniem.

Regulāri ar mājas lapu palīdzību tiek informēta sabiedrība par notiekošo skolā.

Ir bijušas 2 skolēnu sagatavotas izglītojošu plakātu izstādes Salacgrīvas bibliotēkā.

Noorganizēta viena diskusija Salacgrīvas pilsētas bibliotēkā “Ēdam atbildīgi!”

 

Savāktas un  nodotas 6 tonnas makulatūras un 211 kg izlietoto bateriju.

Skolotāji atbalstīja un piedalījās Globālās izglītības nedēļā un Pasaules Āra izglītības dienās rudenī un 17.maijā.

Skolotāji plānoja un vadīja stundas UNESCO nedēļā Lielākās mācību stundas norises laikā.

10 klases iesaistījās Mammadaba Meistarklases aktivitātēs.

Visu mācību gadu laba sadarbība ar Dabas izglītības centru “Ziemeļvidzeme”. Ar Intas Somas palīdzību organizēti gan pasākumi, gan āra stundas.

Katru dienu uz skolu vidēji ar riteni dodas 90 skolēni, skolas darbinieki.

Pie skolas uzlabota un papildināta Sajūtu taka, piesakot šajā objektā paveiktos darbus projektā/konkursā “100 darbi Latvijai”.

Pēc veiktās aptaujas var secināt, ka mainās skolēnu attieksme pret vidi, pret ar vidi saistītiem jautājumiem. Mainās attieksme pret atkritumu radīšanu, šķirošanu.

Skolas teritorijā izveidota komposta vieta ( par ko brīnījās žūrija, kā tas skolai izdevies), un klasēs ir daļēja atkritumu šķirošana

Mainījusies skolēnu attieksme pret savu savas veselības saglabāšanu. Skolēni vairāk patērē ūdeni. Tas ir pateicoties ūdens automātu uzstādīšanai. Lielākā daļa skolēnu ūdeni ņem savā pudelē.

Tika pētīti skolēnu ēšanas paradumi.

Skolā aktīva ir Skolas padome, vecāki, kuri tajā darbojas.

Bet ir vēl problēmas, kuras ir acīmredzamas:

Jāmainās skolēnu attieksmei pret skolas vidi, tās saglabāšanu, uzlabošanu. Vēl joprojām ir skolēni, kuri cenšas kaut ko tīši bojāt, kaut paši neko skolas vides uzlabošanā nav paveikuši.

Joprojām ir skolēni, kuri neapdomīgi izturas pret pārtiku.

Vēl joprojām daļa skolēnu nemaina savus ieradumus atkritumu šķirošanā.

Būtu vēlams vairāk aktīvāku skolēnu, kuri negaidītu, ka viņiem pasaka, kas jādara, bet paši būtu iniciatori un izteiktu idejas skolas vides uzlabošanā, problēmu risināšanā.

MAZĀK KRITIZĒT, BET PAŠIEM BŪT AKTĪVĀKIEM, LAI SAMAZINĀTU NEGATĪVO IETEKMI UZ VIDI, TĀ DOMĀJOT PAR NĀKOTNI.

Paldies visiem par sadarbību šajā mācību gadā un ceram uz vēl lielāku atsaucību un aktivitāti no visiem nākamajā gadā!

 

Ekopadomes prezidente Diāna Zmičerevska

 

 

Atbildēt