3.b un 3.c klases ekskursija uz fabriku „Laima”

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 3.b un 3.c klases apmeklēja fabrikas „Laima „  šokolādes muzeju, nodarbībā “Kā top šokolāde un kas jāzina pārtikas tehnologam”, kurā iepazināmies ar šokolādes gatavošanas vēsturi un profesijām , kuras ir nepieciešamas fabrikā-„Laima”- pārtikas tehnologs, fasētājs, dažādi tehniskie darbinieki  u.c.

Savulaik fabrikā gatavotas šokolādes figūras un mums bija iespēja vērot ļoti senas figūriņas. Kā, piemēram, šokolādes lelle un Faberžē šokolādes ola.  Bija dota iespēja vērot filmu par šokolādes pirmsākumiem, un kā tā kļuva par ražošanas objektu radot veselu ražošanas nozari.

Uzzinājām, ka ļoti svarīga šokolādes ražošanā ir pārtikas tehnologa profesija, kuru var apgūt  Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, un ļoti svarīgi mācību priekšmeti ir bioloģija un ķīmija.

Zēniem bija svarīgi noskaidrot, kādas  tehniskās profesijas nepieciešamas šajā ražošanas nozarē.

Kā jau parasti bērniem prieku sagādāja šokolādes degustācija!

 

Sk. Dace Kaša un sk. Indāra Ceika

Atbildēt