1.semestra noslēguma diena

 

22.decembris iesākās ar Svētrītu Lielsalacas Ev.luteriskajā baznīcā. Egļu un sveču smarža, Šūberta “Ave Maria” skaņas Mares Malvīnes Īstenās, Ances un Kārļa Rubeņu priekšnesumā ieveda mūs visus svinīgā svētku noskaņā. Rimti un sirsnīgi, skanot kopīgi dziedātām dziesmām, kā arī Emīlijas Zaprauskas “Klusa nakts, svēta nakts” solo dziedājumam, klausoties svēto rakstu lasījumos, izjutām šī senā notikuma – Jēzus dzimšanas brīdi. Mācītāja Andra Vilemsona sprediķis lika pārdomāt, vai mēs kā īpaši jūtamies, kad satiekam Jēzu, kā uztveram dāvanas, ko darām ar tām, ja tās mums nepatīk. Viņš atgādināja arī 10 dieva baušļus un novēlēja jaukas un svētīgas brīvdienas.

Svētki turpinājās skolā – vispirms apbalvojumus par teicamām sekmēm un darbošanos Ekopadomes aktivitātēs saņēma 5.-8.klašu skolēni. Muzikāli šo brīdi skaistāku darīja Signe Zvejniece un Elīza Elizabete Gederta ar klavieru skaņdarbiem, bet nobeigumā Katrīna un Dāvis Borozdini veltīja visiem pazīstamu Ziemassvētku dziesmu.

Tad zālē pulcējās 9.-12.klašu skolēni. Ar savu svētku kompozīciju “Ziemassvētki manā ielā” ciemojās Kultūras nama teātra studija “Visa veida versijas”– ievedot poētiski muzikālā pasaulē, liekot apstāties un padomāt šajā steidzīgajā laikā par svētku nozīmi. Paldies viņiem!

Skolēni saņēma apbalvojumus gan par sekmēm, gan aktivitātēm Ekopadomē un Skolēnu ministrijā, gan par priekšnesumiem Ziemassvētku ballē. Nadīna Ozoliņa Mennika, pasniedzot šīs pateicības, īpaši uzsvēra 9.klašu daudzskaitlīgos un labi sagatavotos priekšnesumus.

Liels paldies Nikam Jakovickim par pasākumu muzikālo nodrošinājumu.

Jāpiebilst, ka visos piektdienas sarīkojumos skolēni izrādīja īpašu prasmi klausīties un uzvesties.

Lai visiem jaukas brīvdienas!

Atbildēt